Heupprothese

 

U heeft last van artrose in de heup?

Het plaatsen van een heupprothese betekent dat het heupgewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. Het doel van de operatie is een pijnloze heup, die weer goed kan bewegen. Dit is niet altijd haalbaar, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Veel mensen hebben last van gewrichtsslijtage of artrose. Door slijtage wordt de gladde kraakbeenlaag van het gewricht aangetast en kan deze uiteindelijk helemaal verdwijnen. De gewrichtsvlakken glijden niet meer soepel over elkaar waardoor bewegen steeds moeilijker en pijnlijker wordt. Als de slijtage zich voortzet, nemen de klachten en beperkingen steeds meer toe. Medicijnen en fysiotherapie helpen dan meestal niet meer. Een operatie is vaak nog het enige alternatief. 

De pijn bevindt zich meestal in de lies, soms ook in de bil en kan uitstralen naar het bovenbeen en soms ook de rug. 

Pijnklachten door artrose leiden bijvoorbeeld tot:

 • Mensen ondervinden vaak belemmeringen bij het lopen, vooral bij het starten met lopen. Ook de afstand die u maximaal kunt lopen neemt af.
 • U kunt merken dat u de heup niet meer geheel kunt optrekken of het been niet geheel meer plat in bed kunt leggen.
 • Met de knieën over elkaar zitten kan pijn in de lies geven.
 • Spreiden van de heup vaak niet meer volledig mogelijk.

Door de artrose kan de heup stijf worden en pijn gaan doen. In het begin treedt de pijn alleen op bij intensieve activiteiten, maar later ook bij de normale dagelijkse dingen of zelfs ’s nachts.

 
 

Voorbereiding op de opname

De diagnose

We stellen de ernst van de aandoening vast via lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s en eventueel een MRI-scan. Als uit het onderzoek blijkt dat u baat kunt hebben bij een heupoperatie, kan de arts u adviseren om een heupprothese te laten plaatsen. U beslist uiteindelijk zelf of u deze operatie wilt ondergaan.

Voorbereiding op de opname

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie van kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep van een heupprothese.
 • De operatiedag wordt ingepland.
 • De operatie vindt plaats in de kliniek en/of ziekenhuis.
 • De totale opnameduur is twee tot drie dagen.
 • Van tevoren moet u loopkrukken regelen, bijvoorbeeld via de thuiszorgwinkel. Op de dag van de operatie neemt u deze loopkrukken mee.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Medinova. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.
 • Een heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Het is een grote operatie met een lange herstelperiode. Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. Hoe beter uw conditie en hoe beter de spieren van de benen getraind zijn voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode na het verkrijgen van een heupprothese.
 

Behandeling stap voor stap

 • Een heupprothese is een vervanging van het heupgewricht. U komt op de operatiedag naar de kliniek of het ziekenhuis en mag na één tot twee dagen na uw operatie weer naar huis.
 • Het plaatsen van een heupprothese gebeurt onder algehele narcose of met een ruggenprik.
 • De operatie duurt ongeveer 60 minuten.
 • De orthopedisch chirurg maakt een snede aan de zijkant van uw dijbeenvan ongeveer 12 centimeter.
 • Eerst wordt de versleten heupkop verwijderd.
 • Vervolgens wordt ruimte in het bovenbeen gemaakt om de prothese perfect in het bovenbeen te laten passen. Aan dit deel van de prothese komt de nieuwe heupkop. In het bekken wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe kom.
 • Aan het eind van de operatie wordt de wond gesloten en wordt een drukverband aangelegd.

Benadering

Er zijn verschillende methodes waarop een heupprothese geplaatst kan worden, dit heeft vooral te maken met de manier waarop het heupgewricht benaderd wordt: via de voorkant, de zijkant of de achterkant. Alle benaderingen hebben hun eigen voor- en nadelen.

Download hier de infographic met alle wetenswaardigheden over een heupprothese.

Infographic

 

 

De herstelperiode

 • Na de operatie verblijft u op de afdeling tot u zelfstandig met de krukken kan lopen, de wond gecontroleerd is en een eventuele röntgenfoto gemaakt is. Meestal betekent dat 1 nacht opname.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Meestal kunt u zich binnen enkele dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen.
 • De eerste periode loopt u met twee krukken. Als u voor de eerste keer op controle komt, wordt met u besproken of het gebruik van de loopkrukken afgebouwd kan worden en hoe u dit het beste kunt doen.
 • U mag de eerste zes weken na de operatie niet zelf autorijden of buiten fietsen. U mag wel op een hometrainer oefenen met een lage weerstand. Na deze periode mag u weer autorijden als u zelfstandig zonder loopkrukken kunt lopen, u weer kracht kunt zetten met uw voet en uw looppatroon normaal is. U mag weer buiten fietsen als u zelfstandig zonder loopkrukken kunt lopen en op één been in balans kunt staan.
 • Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of uw fysiotherapeut.
 • De termijn waarop u weer aan het werk kunt gaan, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Oefenen is belangrijk om de functies van de spieren te herstellen en de heup te bewegen. Gedurende het hersteltraject gaat u ‘beweging’ steeds verder opbouwen.
 • Vermijd draaibewegingen vanuit de heup. Draai de heup niet naar binnen. Draai de voet (en daarmee ook de heup) naar buiten. Houd het been recht!
 • De eerste maanden oefent u om weer zo soepel mogelijk te kunnen bewegen. Direct na de operatie kunt u beginnen met oefenen van buigen en strekken van de enkel, dit is goed voor de bloedsomloop in het gehele geopereerde been.
 

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij het plaatsen van een heupprothese. 

Bij de volgende complicaties kan behandeling door de specialist noodzakelijk zijn:

 • Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de heup.
 • De heupprothese “klikt” met bewegen.
 • De heup schiet bij bepaalde (extreme) bewegingen uit de kom.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Er is een waggelgang ontstaan of gebleven.
 • Infectie van de heupprothese.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de heup, zoals zenuwen (klapvoet) of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.
 • Soms is het resultaat van de heupprothese niet wat u ervan had gehoopt. Er kan een pijnlijke sensatie in de heup blijven ondanks de prothese.

De kans op complicaties na een totale heupprothese

De kans op een complicatie na een totale heupprothese-operatie hangt af van verschillende factoren. Om u een indicatie te geven van de kans op een heroperatie binnen twee jaar en een diepe wondinfectie na een heupprothese vindt u hieronder de landelijke cijfers (2013):

 • Kans op vervolgoperaties binnen twee jaar na een heupprothese-operatie: 3,4%
 • Kans op een diepe wondinfectie na een heupprothese-operatie: 0,80%
 
Klantwaardering

Medinova Kliniek Breda
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Breda

Medinova Kliniek Klein Rosendael
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rozendaal

Medinova Kliniek Zestienhoven
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rotterdam

 
Zorgkaart NederlandPatientenfederatie NPCF

Veelgestelde vragen

Een heupprothese weegt ca. 400 gram en u merkt daar niets van.

Uw mate van invaliditeit bepaalt of u aan een prothese toe bent, in uitzonderlijke gevallen worden protheses ook bij 20- en 30-jarigen geplaatst.

Het is vrij gebruikelijk dat u na het plaatsen van een heupprothese het gevoel heeft dat uw been langer is geworden, terwijl dit objectief niet het geval is. Drie maanden na de operatie zullen wij nogmaals een meting doen en een diagnose stellen, omdat de heup zich dan ‘gezet’ heeft en gewenning is opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. in dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing.

Vooral bij slanke patiënten of bij meerdere protheses kan dit gebeuren. In de maand na uw operatie ontvangt u de zogenaamde prothesepas zodat u kunt aantonen dat u een prothese heeft. Deze pas is niet verplicht en slechts een extra service die door Medinova wordt aangeboden om het reizen met een prothese eenvoudiger te maken.

Ons advies is om minimaal vier weken voor de operatie te stoppen met roken. Dit kunt u samen met uw huisarts bespreken. Ook op internet zijn daar verschillende artikelen over te vinden.

U zult merken dat na de operatie de pijn geleidelijk minder wordt. Verbetering is nog steeds te merken tot drie à vier maanden na de ingreep. Pijn bij het ‘opstarten’ zal nog enige tijd voortduren.

Zwelling van het been is na de operatie heel gewoon, u zult merken dat dit de eerste weken na de operatie vermindert. Goed oefenen is belangrijk om de zwelling te verminderen. Ook zal de zwelling verminderen als u geregeld uw been omhoog legt.

U moet erop letten dat het wondgebied schoon en droog blijft. De huid rond de wond kan enige tijd rood en/of geïrriteerd zijn, dit neemt af nadat de hechtingen en/of krammen verwijderd zijn.

U start met fysiotherapie in het zorghotel en direct na thuiskomst. U krijgt een vervolgafspraak mee voor na de operatie. Deze zal plaatsvinden twee weken nadat u geopereerd bent. Dan zullen ook de hechtingen worden verwijderd.

Als de infectie binnen zes weken na  de operatie optreedt en direct wordt behandeld met uitgebreid spoelen van de heup en het geven van antibiotica, kan de prothese worden behouden. Indien een langere termijn verstrijkt, moet de prothese meestal worden verwijderd om later na volledige genezing van de infectie weer een nieuwe heupprothese te implanteren. Een geïnfecteerde prothese vereist vaak meerdere operaties om de botvlakken vrij van bacteriën te krijgen. Wanneer uiteindelijk opnieuw een heupprothese geplaatst wordt, zal gedurende ongeveer een half jaar een combinatie van antibiotica gegeven worden om de nieuwe prothese te beschermen.

Tot ongeveer zes tot acht weken na de operatie moet u krukken gebruiken. De eerste periode (twee weken na de operatie tot de eerste nacontrole) loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en wanneer.

 
Klantwaardering

Medinova Kliniek Breda
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Breda

Medinova Kliniek Arnhem
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Arnhem

Medinova Kliniek Zestienhoven
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rotterdam

 
Zorgkaart NederlandPatientenfederatie NPCF