Schouder impingement

 

U heeft schouderklachten

Een schoudergewricht bestaat grofweg uit vijf onderdelen: de kop en de kom, de pezen, de slijmbeurs en daarboven het dak van bot. De kop en de kom van de schouder zijn opgebouwd uit bot met een laagje kraakbeen. De kom van de schouder is relatief klein, maar de kop kan er goed in bewegen. Aan de kom en de kop hechten verschillende pezen vast, waardoor de schouder kan bewegen.

Bij een schouder impingement is er sprake van het inklemmen van het spier-pees complex (cuff spieren) en slijmbeurs tussen het schouderdak en de schouderkop.
Een impingement syndroom kan op vele manieren ontstaan. Meestal is het een proces wat zich geleidelijk ontwikkeld. In de meeste gevallen treedt er pijn op in de schouder/arm als u de arm heft of naar binnen draait.

De oorzaak ligt in het feit dat de structuren tussen het schouderdak en de schouderkop worden ingeklemd. De oorzaak van een schouder impingement kan veelal worden herleid tot twee oorzaken:

 • Overbelastingsklachten van de schouder. Het gaat hier meestal om het veel boven het hoofd werken of het herhaald heffen van de arm. Deze belastingen kan leiden tot kleine beschadigingen in de slijmbeurs (bursitis) of in de cuff spieren.
 • Instabiliteit van de schouder door slecht functioneren van de cuff spieren. 

Allereerst wordt er gestart met fysiotherapie. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft, kan de arts medicijnen voorschrijven, of een injectie met een corticosteroïd, dat toegediend wordt tussen de rotator cuff en het acromion (precies in de glijlaag). Zo dient u na zo’n injectie zeker drie tot vier weken het rustig aan te doen. Vaak wordt deze injectie na zes weken nog een keer herhaald als het effect nog niet volledig is. Meer dan twee injecties binnen 12 maanden wordt afgeraden. Mochten de klachten aanhouden of terugkomen ondanks eerder genoemde behandeling, dan kan een operatieve behandeling worden overwogen.

 

Voor de behandeling

Diagnose

De arts stelt de diagnose aan de hand van de aard van de klachten, het lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s van de schouder. Een MRI kan in geval van verdenking op een scheur in de rotator cuff zinvol zijn. Ook de reactie op een pijnstillende injectie kan de arts informatie geven over de lokalisatie en dus de oorzaak van de pijnklachten. Als fysiotherapie, medicijnen en/of een injectie geen uitkomst bieden bij de klachten dan wordt een (arthroscopische neerplastiek=subacromiale decompressie)een  kijkoperatie voorgesteld. Voor de operatie plaatsvindt, vindt een aantal voorbereidingen plaats.

Voorbereiding op de opname

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog.
 • Deze bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg.
 • De behandeling schouderimpingement wordt ingepland.
 • De behandeling vindt plaats in de kliniek. Een kijkoperatie vindt plaats onder dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis gaat op de dag dat u behandeld bent.
 • U herstelt thuis van de schouderkijkoperatie

 

 

 

De behandeling stap voor stap

De behandeling voor een schouder impigement verloopt als volgt:

 • De operatie vindt plaats middels een kijkoperatie.  De kijkoperatie vindt plaats onder algehele verdoving.
 • De operatie duurt gemiddeld 30 minuten.
 • Er worden meestal twee kleine sneetjes gemaakt van ongeveer een centimeter. 
 • In eerste instantie wordt in het gewricht zelf gekeken. 
 • De orthopedisch chirurg zal na inspectie van de schouder, de slijmbeurs en een deel van het acromion aan de onderzijde verwijderen, zodat de ruimte voor de rotator cuff groter wordt. Hierdoor zal tijdens het bewegen van de bovenarm de inklemming van deze pezen afnemen en zullen de klachten ook geleidelijk verdwijnen.
 • Direct na de operatie worden de wondjes dichtgehecht. Hier overheen worden witte pleisters geplakt en daarna nog een groot absorberend verband.
 • U komt rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Na de operatie krijgt u informatie over het verloop van de operatie.
 • Een schouderkijkoperatie vindt plaats in dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een schouderkijkoperatie spoedig verloopt.
 

De herstelperiode

De herstelperiode duurt enkele weken en verloopt als volgt:

 • U mag na de schouderkijikoperatie dezelfde dag naar huis.
 • U verlaat de kliniek met een schoudersling.
 • Nabehandelingsschema en instructies worden meegegeven.
 • De eerste 24 uur zijn het meest vervelend.
 • De verdoving die apart in uw schouder werd gezet kan nog voor wat pijnverlichting zorgen, maar het is belangrijk dat u de pijnmedicatie regelmatig inneemt.
 • De klachten nemen na twee weken langzaam af.
 • De hechtingen worden verwijderd wanneer u voor controle komt op de polikliniek.
 • Wij adviseren u om de tijd te nemen voor de oefeningen die u van de fysiotherapeut leert.
 • U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar voelt na de schouderkijkoperatie en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.
 

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij de schouderkijkoperatie. De kans op een complicatie is bij deze ingreep gering. 

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Infectie van de schouder na behandeling.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

De verwachtingen die u mag hebben van de resultaten van deze ingreep, hangen af van de diagnose die werd gesteld en de behandeling
die direct is uitgevoerd. Het verwachte resultaat wordt met u besproken op de polikliniek door uw orthopeed.

 
Klantwaardering

Medinova Kliniek Breda
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Breda

Medinova Kliniek Klein Rosendael
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rozendaal

Medinova Kliniek Zestienhoven
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rotterdam

 
Zorgkaart NederlandPatientenfederatie NPCF

Veelgestelde vragen

Bij een schouder impingement is er sprake van het inklemmen van het spier-pees complex (cuff spieren) en slijmbeurs tussen het schouderdak en de schouderkop. In de meeste gevallen treedt er pijn op in de schouder/arm als u de arm heft of naar binnen draait. De oorzaak ligt in het feit dat de structuren tussen het schouderdak en de schouderkop worden ingeklemd.

De oorzaak van een schouder impingement kan veelal worden herleid tot twee oorzaken: Overbelastingsklachten van de schouder (primair impingement) of instabiliteit van de schouder door slecht functioneren van de cuff spieren (secundair impingement).

De orthopedisch chirurg zal naar aanleiding van onderzoek besluiten tot verdere aanvullende diagnostiek en een behandelplan opstellen. Deze behandeling kan een conservatief of een operatief beleid inhouden.

 
Klantwaardering

Medinova Kliniek Breda
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Breda

Medinova Kliniek Arnhem
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Arnhem

Medinova Kliniek Zestienhoven
Centrum voor orthopedie en beweging
Locatie: Rotterdam

 
Zorgkaart NederlandPatientenfederatie NPCF