Disclaimer

Door middel van deze website wil Medinova N.V. (Medinova) u informeren over haar klinieken en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Medinova spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Medinova sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Daar ieder menselijk lichaam uniek is en de behandelend medisch specialist een behandeling voorschrijft die bij uw situatie past kan de gekozen behandeling afwijken van de op deze website beschreven procedures. Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een medisch specialist om te horen wat mogelijk is.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Medinova worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Medinova heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Uw persoonsgegevens op de Medinova website

Door middel van het gebruik van de contactformulieren is het mogelijk om informatie op te vragen bij Medinova, een afspraak te maken of aan te geven dat u graag bij een voorlichtingsbijeenkomst aanwezig wilt zijn. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, telefoon- of faxnummer, geslacht en e-mailadres aan ons door te geven. Medinova legt deze gegevens vast in haar database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Medinova daartoe op grond van de wet verplicht is. Medinova verzamelt en beheert deze gegevens om:

  • u de gewenste informatie toe te kunnen zenden
  • contact met u op te kunnen nemen voor een afspraak (indien door u gewenst)
  • u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van nieuwe behandelingen en/of klinieken.

Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan Medinova (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medinova.