Klachtenformulier

Indien u een afspraak wilt maken in één van de Medinova klinieken kunt u gebruik maken van het online afsprakenfomulier of telefonisch contact opnemen met onze klinieken.

Indien u een klacht heeft willen we u verzoeken dit kenbaar te maken via onderstaand klachtenformulier.

Kliniek *
Datum melding *
Naam cliënt *
Geboortedatum *
Naam melder (indien anders dan client)
E-mail adres *
Telefoonnummer *
Omschrijving *
Bijlage(n)