Daarom Medinova!

Met een verwijsbrief van uw huisarts op zak bent u op zoek naar een specialist die u verder kan helpen. De keuze is enorm, dus waarom zou u kiezen voor één van de klinieken van Medinova? We hebben de redenen voor u op een rijtje gezet:

Kwaliteit staat bij Medinova centraal

Kwaliteit staat bij de klinieken van Medinova hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen worden alle klinieken door cliënten beoordeeld via cliëntervaringsonderzoeken en heeft Medinova een kwaliteitscommissie. Lees meer over de kwaliteit en keurmerken van Medinova

Wij hebben snelle toegangstijden

In de Medinova klinieken kunt u op zeer korte termijn een afspraak maken en wordt u ook, indien nodig, op korte termijn behandeld. Dat kan door een combinatie van een efficiënte manier van werken, een goede taakverdeling tussen specialisten en ondersteunend personeel, geen bureaucratie en het gebruik van de nieuwste apparatuur. Wij zijn eerlijk en open over onze toegangstijden; we publiceren ze maandelijks op onze website.

Uw verzekeraar vergoedt

Medinova heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over wachtlijstbemiddeling en vergoeding van behandelingen. De behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, worden bij Medinova 100% vergoed. Lees meer over de afspraken die Medinova heeft gemaakt met zorgverzekeraars.

Tevreden cliënten

Uiteraard zeggen wij van onszelf dat wij goed zijn, maar wij vragen dit ook aan al onze cliënten door middel van een enquête. Na uw behandeling krijgt u van ons een enquête mee naar huis waarop u aan kunt geven wat u van onze dienstverlening vond en op welke punten we die eventueel zouden kunnen verbeteren.

Wij werken samen met sterke partijen

Om onze zorg voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, is Medinova een aantal strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoorbeeld verschillende MRI-centra, organisaties die zich hebben toegelegd op re-integratie, verzuim en interventie, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten.

Samenwerkingspartners

Samenwerking met Orthopedium

Medinova werkt intensiever samen met Kliniek Orthopedium. Medinova en Orthopedium zijn zelfstandige behandelcentra en beiden richten zich volledig op aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Medinova en Orthopedium delen de ambitie om de allerbeste zorg te leveren op het gebied van orthopedische en neurochirurgische aandoeningen. Marcel Driessen, orthopedisch chirurg en medisch directeur Orthopedium, “Wij zijn ons zeer bewust dat deze klachten mensen in hun bewegingsvrijheid kunnen beperken en hoe belangrijk het is deze bewegingsvrijheid -waar mogelijk- te herstellen”

“Met de samenwerking zullen beide partijen meer profiteren van elkaars kennis en kunde, hetgeen zal leiden tot kwalitatief betere en efficiëntere zorg. Daarnaast verwijzen we patiënten naar elkaar door als dat nodig is. Zo kunnen we patiënten nog beter van dienst zijn.” Kijk voor meer informatie www.orthopedium.nl.

Samenwerking met Nedspine

De klinieken van Medinova en Orthopedium en NedSpine gaan samen investeren in de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van wervelkolomklachten.

De klinieken van Medinova en Orthopedium vormen het bewegingsplatform van NL Healthcare Clinics, dat zich richt op de behandeling van mensen met bewegingsproblemen. De samenwerking met NedSpine is de volgende stap in het voornemen om door focus op een combinatie van kwaliteit en doelmatigheid betere zorg te leveren voor de patiënt en tegelijkertijd bij te dragen aan de beheersing van de totale kosten van de zorg. 

Samenwerking met IJsselland ziekenhuis

Sinds april 2015 werkt Medinova Kliniek Zestienhoven samen met het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat ook patiënten met een hogere BMI en een hogere leeftijd die in aanmerking komen voor een nieuwe knie, door de specialisten van Kliniek Zestienhoven geopereerd kunnen worden in het IJsselland Ziekenhuis.

Samenwerking met MRI-centra

Om een snelle en juiste diagnose te kunnen stellen werkt Medinova op het gebied van MRI diagnostiek in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Groningen en Den Bosch samen met het MRI Centrum. In Nijmegen met CWZ de Waalsprong. In Delden en Velp werken wij samen met MRI Online en in Amersfoort met, voorheen, Mediferia.

Samenwerking op het gebied van verzuimbeperking

Medinova werkt met een aantal organisaties samen die zich hebben toegelegd op re-integratie, verzuim en interventie, met als gezamenlijk doel om de medewerker snel terug te laten keren op de werkvloer.

Samenwerking met ziekenhuizen

Medinova ziet ziekenhuizen niet als concurrent, maar als een verlengde van de dienstverlening naar cliënten. Medinova heeft overeenkomsten met meerdere ziekenhuizen voor onder meer opvang bij calamiteiten. Samenwerking vindt onder andere plaats met het Gelre Ziekenhuis (Apeldoorn) Ziekenhuis Velp (Gelderland), Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag), het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), het Amphia Ziekenhuis (Breda) en het Sint Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg).

Samenwerking met fysiotherapeuten

Na een orthopedische behandeling staat u vaak onder controle bij een fysiotherapeut. Om uw revalidatie zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseren wij regelmatig nascholingsavonden voor fysiotherapeuten om ervoor te zorgen dat u snel weer op de been bent.

Ons zorgaanbod staat in ZorgDomein

Om het verwijzproces zo eenvoudig mogelijk te maken voor uw huisarts, werken de klinieken van Medinova samen met de digitale verwijsapplicatie ZorgDomein. Met ZorgDomein kunnen huisartsen u bij ons aanmelden en de verwijsbrief automatisch en veilig digitaal verzenden.

Verstandig kiezen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de campagne ‘Verstandig Kiezen’ opgezet. Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ willen zij medisch specialisten en hun patiënten ondersteunen bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne Verstandig Kiezen en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

De campagne moet een antwoord geven op de vraag hoe de ‘zorgeuro’ zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen uitgeven, vooral nu de kosten in de zorg alsmaar stijgen. Zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit van zorg die we in Nederland bieden. De campagne maakt onderdeel uit van de 'Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda'.

Wat houdt de campagne in?

Verstandig Kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne bestaat uit meerdere elementen die raakvlakken hebben met elkaar:

  • Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Praktijkvariatie, met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en waar nodig verbeteringen in gang te zetten. 
  • Een belangrijk ander onderdeel van Verstandig Kiezen is Zorgevaluatie, het vaststellen en onderzoeken van vragen over de effectiviteit van behandelingen (kennislacunes) in zogenaamd klinisch evaluatieonderzoek. 
  • Het onderdeel Samen Beslissen, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen.

De Federatie van Medisch Specialisten en ZonMw zijn de penvoerders van de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan. 

Milieu

Het milieujaarverslag van NL Healthcare Clinics. Voor de zorg is gekozen voor het behalen van de bronzen status van de certificering Milieu Platform Zorg (MPZ). In oktober 2017 zijn we hiermee van start gegaan.

De 'Milieuthermometer Zorg' is een instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten.

De Milieuthermometer biedt structuur voor een duurzame bedrijfsvoering in de instelling. Naast het leveren van kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg, voelen wij ons ook medeverantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving en een duurzame wereld.

Lees meer in ons Milieujaarverslag 2017, die u hier kunt downloaden.