Wordt mijn behandeling bij Medinova vergoed?

Medinova heeft in 2019 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst over wachtlijstbemiddeling en vergoeding van behandelingen. De behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, worden bij Medinova 100% vergoed. Medinova maakt met uw zorgverzekeraar afspraken over de tarieven van zorgproducten en de kwaliteit van zorg. De facturen gaan in principe direct naar uw zorgverzekeraar. Behandelingen buiten de basisverzekering worden soms vergoed in de aanvullende verzekering. Of dit voor u ook van toepassing is, kunt u nakijken in uw polis. Medinova is niet verantwoordelijk voor een goede uitleg van uw polis.

Declaraties

De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Bekijk hier de animatiefilm van de NZa »

Hoe komt uw rekening tot stand

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht per 1 januari 2012 te werken volgens de richtlijnen van een nieuw declaratie/ registratiesysteem genaamd 'DBC Op weg naar Transparantie' (DOT). 

De DOT is gebaseerd op registratie en facturatie van DBC-zorgproducten. Een DBC-zorgproduct omvat het traject vanaf uw eerste contact tot en met het einde van de behandeling van uw zorgvraag. Alle verrichtingen die zijn uitgevoerd om uw zorgvraag te behandelen vormen samen een zorgprofiel waaraan een prijs is gekoppeld.

Wat zijn passantentarieven?

Dit zijn tarieven die Medinova in rekening brengt voor patiënten die geen zorgverzekering hebben, in het Buitenland verzekerd zijn of een behandeling willen die door de zorgverzekeraar niet gecontracteerd is.

Indien uw verzekeraar bij hoge uitzondering voor een bepaalde behandeling geen afspraak met Medinova heeft zal deze behandeling niet worden vergoed. 

Passantentarieven in 2017

Passantentarieven in 2018 

Passantentarieven in 2019

Hoe zit het met mijn eigen risico?

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2016 en 2017 is het verplicht eigen risico € 385. Wanneer u gebruik maakt van medische zorg, die vergoed wordt uit de basisverzekering, moet u zelf uw verplichte eigen risico van € 385 betalen. Het maakt geen verschil of u bij Medinova of in een ander ziekenhuis wordt behandeld. Dit eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

Let op! Als de nota lager is dan € 385, blijft er een restant eigen risico dat verrekend wordt zodra de volgende nota binnenkomt. De manier waarop het eigen risico verrekend wordt is per Zorgverzekeraar verschillend.

Heeft u naast het verplichte eigen risico een aanvullend vrijwillig eigen risico binnen uw polis? Dan kan uw eigen bijdrage hoger zijn tot aan het maximum dat u binnen uw polis heeft afgesproken.

Het belang van de verwijsbrief

Een verwijsbrief is een belangrijk document om medisch specialistische zorg te krijgen bij Medinova, maar ook in alle andere ziekenhuizen. U bent als patiënt wettelijk verplicht (art. 14 van de Zorgverzekeringswet) om een geldige verwijsbrief te kunnen overhandigen. Dit is ook opgenomen in uw polisvoorwaarde van uw zorgverzekeraar. Wanneer u bent doorverwezen door de huisarts, een medisch specialist of bedrijfsarts zorg er dan voor dat u uw verwijsbrief meeneemt. Tenzij u door uw huisarts via ZorgDomein bent verwezen, dan zijn wij al in het bezit van uw digitale verwijsbrief. U bent in dat geval in het bezit van een ZD-nummer.  

Indien u geen verwijsbrief heeft,  kan uw consult bij onze specialist niet doorgaan!

De verwijsbrief moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam patiënt
  • Naam verwijzer
  • Datering (LET OP: De datum van de verwijsbrief moet liggen vóór of op de dag van uw eerste consult. Anders is de verwijsbrief helaas niet geldig).
  • Indicatie

In onderstaande gevallen dient u een verwijsbrief mee te nemen:

  • Nieuwe patiënt, nieuwe zorgvraag (u komt voor de 1e keer bij Medinova)
  • Bestaande patiënt, nieuwe zorgvraag (u bent onder behandeling bij één van onze specialisten maar u heeft een andere klacht, waarvoor u naar de specialist moet)
  • Bestaande patiënt, oude zorgvraag waarvan de behandeling is beëindigd in overleg met de medisch specialist ( de specialist heeft bij het laatste bezoek laten weten dat u niet meer terug hoeft te komen).

Binnen het nieuwe systeem zal de factuur later wordt verstuurd dan de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit komt omdat ziekenhuizen te maken hebben met landelijk vastgestelde doorlooptijden van uw behandeling. 

Welke zorgverzekeraars vergoeden?

Medinova heeft in 2019 weer met alle verzekeraars een overeenkomst over wachtlijstbemiddeling en vergoeding van behandelingen. De besprekingen met de Zorgverzekeraars zijn afgerond, de administratieve afwikkeling zal nog enige tijd in beslag nemen. Dit kan betekenen, dat u gedurende deze periode, bij het callcenter van de verzekeraar nog niet het goede antwoord krijgt. De behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, worden bij Medinova 100% vergoed. Medinova maakt met uw zorgverzekeraar afspraken over de tarieven van zorgproducten en de kwaliteit van zorg. De facturen gaan in principe direct naar uw zorgverzekeraar. Behandelingen buiten de basisverzekering worden soms vergoed in de aanvullende verzekering. Of dit voor u ook van toepassing is, kunt u nakijken in uw polis. Medinova is niet verantwoordelijk voor een goede uitleg van uw polis.

 Welke zorgverzekeraar bij welke kliniek?

U heeft altijd een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts nodig wanneer u naar één van onze medisch specialisten gaat.
Behandelingen buiten de basisverzekering worden soms vergoed in de aanvullende verzekering. Of dit voor u ook van toepassing is, kunt u nakijken in uw polis.

Status contracten 2019

Voor Medinis voor 2019 net als voorgaande jaren met alle zorgverzekeraars weer een overeenkomst afgesloten.De administratieve verwerking van deze afspraken neemt meer tijd in beslag. Het kan zijn dat de Zorgverzekeraar gedurende deze periode nog zegt dat er ”geen contract is met onze kliniek”.


Op de website van Zorgwijzer kunt u zien welke labels onder de zorgverzekeraars vallen.

Status "onbekend" bij IZA en UMC 

Bij de labels van IZA en UMC verschijnt de status "onbekend". In een reactie laat VGZ het volgende weten: "Wij vinden het vervelend dat de onbekende status verschijnt bij de labels IZA en UMC. Deze labels willen wij in zijn totaliteit niet op Independer laten verschijnen. IZA is namelijk het label voor iedereen die werkt bij de (semi)overheid, UMC is het label voor iedereen die werkt bij een universitair medisch centrum. Overigens is het raar dat bij de restitutie ook onbekend staat, daar geeft restitutie al aan hoe het zit met de vergoeding. Helaas is het nu niet aan te passen."