Huisartsen

Heeft u een vraag over een cliënt? Wilt u een cliënt doorverwijzen maar wilt u eerst iets overleggen met één van onze specialisten? Heeft u behoefte aan intercollegiaal overleg? Dan kunt u als huisarts gebruik maken van de telefoonnummers die we speciaal hiervoor hebben opgezet.

Kliniek Breda 06 - 577 48 608
(cliënten kunnen ons bereiken op 076 - 201 93 00)
Kliniek Arnhem 06 - 462 51 417
(cliënten kunnen ons bereiken op 026 - 362 06 80)
Kliniek Zestienhoven 010 - 298 98 93
(cliënten kunnen ons bereiken op 010 - 298 98 98)

Met vragen kunt u ons ook bereiken via dit mailadres »

Verwijsbrief

Medinova heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over wachtlijstbemiddeling en vergoeding van behandelingen. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden bezoek aan elk ziekenhuis. En niet alle verzekeringen vergoeden de behandeling volledig. Heeft uw patiënt bijvoorbeeld gekozen voor de budget polis, dan kan het zijn dat de behandeling niet 100% wordt vergoed.

Behandelingen buiten de basisverzekering worden soms vergoed in de aanvullende verzekering. Uw cliënt ;heeft altijd een verwijzing van u of behandelend arts nodig wanneer hij naar één van onze medisch specialisten gaat.

U kunt uw patiënt digitaal naar ons doorverwijzen via ZorgDomein »

Digitaal verwijzen via ZorgDomein

Om het verwijsproces naar de tweedelijnszorg voor huisartsen te ondersteunen en de zorgtrajecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werken de klinieken van Medinova en Orthopedium sinds 16 maart 2015 samen met de digitale verwijsapplicatie ZorgDomein. Met ZorgDomein kunnen huisartsen hun patiënten digitaal aanmelden bij onze klinieken en de verwijsbrief automatisch en veilig digitaal verzenden.

Eenvoudig via ZorgDomein verwijzen naar Medinova | Orthopedium

Zodra u als huisarts wil verwijzen, kiest u tijdens het consult met de patiënt vanuit uw HIS voor ZorgDomein. Nadat de verwijsreden is gekozen, toont ZorgDomein de beschikbare zorginstellingen. Deze staan op volgorde van toegangstijden, locatie of de standaard instelling van ZorgDomein. Wanneer dit laatste het geval is, zullen de klinieken van Medinova - Orthopedium onderaan uw lijst verschijnen, aangezien wij pas een aantal maanden op ZorgDomein staan (en ZorgDomein de laatst aansluitende klinieken onderaan zet).

Hoe vindt u de klinieken van Medinova en Orthopedium eenvoudiger op ZorgDomein?

De snelste manier om de klinieken van Medinova en Orthopedium te vinden in ZorgDomein is in het ZorgDomein startscherm 'Mijn Profiel' te selecteren. U selecteert vervolgens 'Mijn zorglocaties beheren' waar u in het veld 'naam zorglocatie/plaatsnaam' de naam Medinova kunt intypen en dan op Zoeken kunt selecteren. Wanneer u Medinova - Orthopedium en dan de kliniek in uw omgeving selecteert en op de knop 'toevoegen' drukt zult u de kliniek van Medinova eenvoudig terugvinden.

Lees in dit stappenplan hoe de klinieken van Medinova en Orthopedium bovenaan in het zorgaanbod van ZorgDomein kunnen komen te staan »

Onderwerpen bijscholingsavonden

Regelmatig organiseren wij in onze klinieken geaccrediteerde bijscholingsavonden, speciaal voor u als huisarts. Om ervoor te zorgen dat ons aanbod goed aansluit op uw behoefte, willen wij u vragen om aan te geven welke onderwerpen u het meeste interesseren. Wij zullen ons bijscholingsprogramma hier zoveel mogelijk op afstellen.

Naam praktijk
Naam contactpersoon
Plaats praktijk
E-mailadres praktijk *
Voorkeur kliniek
Voorkeur onderwerp
Geef duidelijk het onderwerp aan, denk hierbij aan bijvoorbeeld voorste kruisband letsel, knieprothese, schouderletsel etc.
Overige opmerkingen